ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
·         Ανάλυσης της πρότασης σε λέξεις
·         Ανάλυση της λέξεις σε συλλαβές
·         Ανάλυση της συλλαβής σε φωνήματα
·         Σύνθεση συλλαβών σε λέξεις
·         Σύνθεση φωνημάτων σε συλλαβές
·         Σύνθεση φωνημάτων σε λέξεις
·         Ακουστική διάκριση αρχικής συλλαβής
·         Ακουστική διάκριση αρχικού φωνήματος
·         Ακουστική διάκριση τελευταίας συλλαβής (κατάληξη – ομοιοκαταληξία)
·         Ακουστική διάκριση τελευταίου φωνήματος
·         Ακουστική διάκριση συλλαβής (μέσα στη λέξη)
·         Ακουστική διάκριση φωνήματος (μέσα στη λέξη)
·         Απάλειψη αρχικού ή άλλου φωνήματος
·         Προσθήκη φωνήματος – συλλαβής
·         Αντικατάσταση φωνημάτων
·         Ακολουθίες γραμμάτων
            Μαρία Γκουγκούμη - Ψυχολόγος/ Ειδική Παιδαγωγός
Αργυρώ Καραμπά - Θεραπεύτρια Λόγου & Ομιλίας

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου