Η διαταραχή αυτή
Η μάθηση εισέρχεται σε αυτόν τον τύπο παιδιού κύρια μέσα στην ομάδα. Του αρέσει να μαθαίνει μέσα σε ομάδα και συγκεκριμένα με άλλους.

Ασκήσεις Ενδυνάμωσης

Μαρία Γκουγκούμη - Ειδική Παιδαγωγός
Αργυρώ Καραμπά - Θεραπεύτρια Λόγου & Ομιλίας